Redaktor naczelny

dr hab. Andrzej M. Fal, prof. nadzw.
Katedra Zdrowia Publicznego UM we Wrocławiu
Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii CSK MSW
Państwowy Zakład Higieny – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

Sekretarz redakcji

mgr inż. Dorota Kiedik – Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Redaktorzy działów:

Alergologia
Prof. Andrzej M. Fal – Państwowy Zakład Higieny – NIZP w Warszawie

Choroby cywilizacyjne
dr Roman Topór Mądry – Instytut Zdrowia Publicznego CMUJ w Krakowie

Epidemiologia
prof. Mirosław Wysocki – Państwowy Zakład Higieny – NIZP w Warszawie

Jakość i bezpieczeństwo w ochronie zdrowia
Prof. Rafał Niżankowski – Zakład Angiologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych CMUJ w Krakowie

Promocja zdrowia i profilaktyka
Prof. Beata KarakiewiczWydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Zarządzanie i organizacja w ochronie zdrowia
dr Krzysztof Kuszewski – Państwowy Zakład Higieny – NIZP w Warszawie

Redaktor językowy
mgr Agnieszka Rosa

Redaktor statystyczny
dr Roman Topór Mądry