Editor in Chief/Redaktor naczelny

dr hab. Andrzej M. Fal prof. nadzw.
Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego, Wrocław
Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, CSK MSWiA, Warszawa

 

Sekretarz redakcji

mgr inż. Dorota Kiedik – Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

 

Associate Editors/Redaktorzy tematyczni: 

Niezakaźne choroby przewlekłe – profilaktyka, epidemiologia/Non-communicable Diseases (NKD) prevention, epidemiology
Andrzej M. Fal
Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego, Wrocław
Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, CSK MSWiA, Warszawa

Ekonomika i organizacja ochrony zdrowia/Economics and organization of health system
Redaktor TBA

Innowacje, jakość i bezpieczeństwo w ochronie zdrowia/Innovation, quality and safety in health care system
Redaktor TBA

Problemy międzynarodowe/International problems
Krzysztof Kuszewski
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Warszawa

 

Statistical Editor/Redaktor statystyczny
dr Roman Topór-Mądry

Language Editors/Redaktorzy językowi
dr Jacek Bil
mgr Agnieszka Rosa
dr Lesia Rudenko