Public Health Forum

2018, vol. IV (XII), nr 2 (45)

 

Copyright: © ALUNA Publishing.
Articles published on-line and available in open access are published under Creative Common Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) allowing to download articles and share them with others as long as they credit the authors and the publisher, but without permission to change them in any way or use them commercially.

Redakcja

Journal of Polish Society of Public Health
Czasopismo Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

Editorial Board/Redakcja: 
Editor in Chief/Redaktor naczelny
dr hab. Andrzej M. Fal prof. nadzw.
Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego, Wrocław
Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii CSK MSW, Warszawa

Editorial Secretary/Sekretarz redakcji
mgr inż. Dorota Kiedik 
Katedra Zdrowia Publicznego, 
Uniwersytet Medyczny, Wrocław 

Associate Editors/Redaktorzy tematyczni: 
Allergology/Alergologia
dr hab. Andrzej M. Fal prof. nadzw.
Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego, Wrocław
Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii CSK MSW, Warszawa

Diseases of civilisation/Choroby cywilizacyjne
dr Roman Topór-Mądry 
Instytut Zdrowia Publicznego CMUJ, Kraków

Epidemiology/Epidemiologia
prof. Mirosław Wysocki 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Warszawa
Quality and safety in health care/
Jakość i bezpieczeństwo w ochronie zdrowia
prof. Rafał Niżankowski 
Zakład Angiologii, 
II Katedra Chorób Wewnętrznych CMUJ, Kraków 

Health promotion and prevention/
Promocja zdrowia i profilaktyka
prof. Beata Karakiewicz 
Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

Management and organisation/ 
Zarządzanie i organizacja w ochronie zdrowia
dr Krzysztof Kuszewski 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Warszawa 

Statistical Editor/Redaktor statystyczny
dr Roman Topór-Mądry
Language Editors/Redaktorzy językowi
dr Jacek Bil
mgr Agnieszka Rosa
dr Lesia Rudenko

Rada naukowa

prof. Alina V. Chervinska (Petersburg, Rosja)
prof. Amr El-Shazly (Liege, Belgia)
prof. Jarosław Fedorowski (Warszawa, Polska)
prof. Irina A. Golovanova (Połtawa, Ukraina)
prof. Tatiana S. Gruzieva (Kijów, Ukraina)
dr David L. Katz (New Haven, USA)
dr Satoshi Matsukura (Tokio, Japonia)
prof. Bernard Panaszek (Wrocław, Polska)
prof. Palmira G. Petrova (Jakuck, Rosja) 
prof. Irena Ponikowska, (Bydgoszcz, Polska)
prof. Grigory Speizer (Irkuck, Rosja)
prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (Rzeszów, Polska)

WYDAWCA

Copyright: Aluna Publishing
Publisher/Wydawca:
Wydawnictwo Aluna
ul. Z.M. Przesmyckiego 29
05-510 Konstancin-Jeziorna 
tel. +48 604 776 311
a.luczynska@wydawnictwo-aluna.pl

Coordinator/Koordynator 
Agnieszka Rosa
tel. 600 600 938
amarosa@wp.pl

Graphic design / production:
Grzegorz Sztank
www.red-studio.eu

SPIS TREŚCI

REAKCJA FOTOTOKSYCZNA I CZYNNIKI JĄ WYWOŁUJĄCE

PHOTOTOXIC REACTION AND FACTORS CAUSING THAT REACTION Klaudia Klimas, Agnieszka Fischer Katedra i Zakład Toksykologii i Bioanalizy, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Sosnowiec, Polska...

Rak piersi u kobiet jako problem zdrowotny współczesnej Europy

Women’s breast cancer as a health problem in modern Europe Elżbieta Cipora, Magdalena Konieczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Instytut Medyczny   STRESZCZENIE Wstęp: Rak piersi jest nowotworem złośliwym najczęściej występującym u...

TSH, FT4 AND FT3 REFERENCE RANGES DEPENDING ON GENDER AND AGE

PRZEDZIAŁY REFERENCYJNE TSH, FT4 I FT3 W ZALEŻNOŚCI OD PŁCI I WIEKU Zenon Jakubowski1, Monika Zagórska1, Marlena Robakowska3, Grzegorz Mincewicz1, Grzegorz Krzykowski2, Krzysztof Sworczak1, Mirosława Szczepańska-Konkel1, Daniel Ślęzak4, Przemysław Żuratyński4, Anna...