Public Health Forum

2019, vol. V (XIII), nr 1 (48)

 

Copyright: © ALUNA Publishing.
Articles published on-line and available in open access are published under Creative Common Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) allowing to download articles and share them with others as long as they credit the authors and the publisher, but without permission to change them in any way or use them commercially.

Redakcja

Journal of Polish Society of Public Health
Czasopismo Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

Editor in Chief/Redaktor naczelny
dr hab. Andrzej M. Fal prof. nadzw.
Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego, Wrocław
Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, CSK MSWiA, Warszawa

Editorial Secretary/Sekretarz redakcji:
mgr inż. Dorota Kiedik
Katedra Zdrowia Publicznego,
Uniwersytet Medyczny, Wrocław 

Associate Editors/Redaktorzy tematyczni: 

Niezakaźne choroby przewlekłe – profilaktyka, epidemiologia/Non-communicable Diseases (NKD) prevention, epidemiology
Andrzej M. Fal
Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego, Wrocław
Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, CSK MSWiA, Warszawa

Ekonomika i organizacja ochrony zdrowia/Economics and organization of health system
Redaktor TBA

Innowacje, jakość i bezpieczeństwo w ochronie zdrowia/Innovation, quality and safety in health care system
Redaktor TBA

Problemy międzynarodowe/International problems
Krzysztof Kuszewski
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Warszawa

Statistical Editor/Redaktor statystyczny
dr Roman Topór-Mądry

Language Editors/Redaktorzy językowi
dr Jacek Bil
mgr Agnieszka Rosa
dr Lesia Rudenko

Rada naukowa

prof. Alina V. Chervinska (Petersburg, Rosja)
prof. Amr El-Shazly (Liege, Belgia)
prof. Irina A. Golovanova (Połtawa, Ukraina)
prof. Tatiana S. Gruzieva (Kijów, Ukraina)
dr David L. Katz (New Haven, USA)
dr Satoshi Matsukura (Tokio, Japonia)
prof. Bernard Panaszek (Wrocław, Polska)
prof. Palmira G. Petrova (Jakuck, Rosja) 
prof. Irena Ponikowska, (Bydgoszcz, Polska)
prof. Grigory Speizer (Irkuck, Rosja)
prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (Rzeszów, Polska)

WYDAWCA

Copyright: Aluna Publishing
Publisher/Wydawca:
Wydawnictwo Aluna
ul. Z.M. Przesmyckiego 29
05-510 Konstancin-Jeziorna 
tel. +48 604 776 311
a.luczynska@wydawnictwo-aluna.pl

Coordinator/Koordynator 
Agnieszka Rosa
tel. 600 600 938
amarosa@wp.pl

Graphic design / production:
Grzegorz Sztank
www.red-studio.eu

SPIS TREŚCI

STRES W PRACY – DETERMINANTY KOSZTÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

STRESS AT WORK – DETERMINANTS OF ECONOMIC AND SOCIAL COSTS Aleksandra Kaczmarek INSTYTUT ZARZĄDZANIA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA, AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ, WARSZAWA, POLSKA Streszczenie W czasie wykonywania pracy zawodowej ludzie narażeni są na wiele sytuacji,...

ZNACZENIE I ZASTOSOWANIE DIETY NISKOSALICYANOWEJ

Meaning and purpose of low salicylate diet Agnieszka Momora, Jan Krupa Centrum Medyczne MEDYK Sp. Z o.o., Sp. K, RZESZÓW, POLSKA Streszczenie Nietolerancja na salicylany definiowana jest, jako nieswoista, wywołana antygenem, reakcja nadwrażliwości, która może pojawić...

MIARY OCENY EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

The methods used to measure the effectiveness of the health care system Karolina Szymaniec-Mlicka1, Iwona Kowalska-Bobko2, Aldona Frączkiewicz-Wronka1 1KATEDRA ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO I NAUK SPOŁECZNYCH, WYDZIAŁ EKONOMII UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH, KATOWICE,...