Public Health Forum

2018, vol. IV (XII), nr 1 (44)

 

Copyright: © ALUNA Publishing.
Articles published on-line and available in open access are published under Creative Common Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) allowing to download articles and share them with others as long as they credit the authors and the publisher, but without permission to change them in any way or use them commercially.

Redakcja

Journal of Polish Society of Public Health
Czasopismo Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

Editorial Board/Redakcja: 
Editor in Chief/Redaktor naczelny
dr hab. Andrzej M. Fal prof. nadzw.
Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego, Wrocław
Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii CSK MSW, Warszawa

Editorial Secretary/Sekretarz redakcji
mgr inż. Dorota Kiedik 
Katedra Zdrowia Publicznego, 
Uniwersytet Medyczny, Wrocław 

Associate Editors/Redaktorzy tematyczni: 
Allergology/Alergologia
dr hab. Andrzej M. Fal prof. nadzw.
Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego, Wrocław
Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii CSK MSW, Warszawa

Diseases of civilisation/Choroby cywilizacyjne
dr Roman Topór-Mądry 
Instytut Zdrowia Publicznego CMUJ, Kraków

Epidemiology/Epidemiologia
prof. Mirosław Wysocki 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Warszawa
Quality and safety in health care/
Jakość i bezpieczeństwo w ochronie zdrowia
prof. Rafał Niżankowski 
Zakład Angiologii, 
II Katedra Chorób Wewnętrznych CMUJ, Kraków 

Health promotion and prevention/
Promocja zdrowia i profilaktyka
prof. Beata Karakiewicz 
Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

Management and organisation/ 
Zarządzanie i organizacja w ochronie zdrowia
dr Krzysztof Kuszewski 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Warszawa 

Statistical Editor/Redaktor statystyczny
dr Roman Topór-Mądry
Language Editors/Redaktorzy językowi
dr Jacek Bil
mgr Agnieszka Rosa
dr Lesia Rudenko

Rada naukowa

prof. Alina V. Chervinska (Petersburg, Rosja)
prof. Amr El-Shazly (Liege, Belgia)
prof. Jarosław Fedorowski (Warszawa, Polska)
prof. Irina A. Golovanova (Połtawa, Ukraina)
prof. Tatiana S. Gruzieva (Kijów, Ukraina)
dr David L. Katz (New Haven, USA)
dr Satoshi Matsukura (Tokio, Japonia)
prof. Bernard Panaszek (Wrocław, Polska)
prof. Palmira G. Petrova (Jakuck, Rosja) 
prof. Irena Ponikowska, (Bydgoszcz, Polska)
prof. Grigory Speizer (Irkuck, Rosja)
prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (Rzeszów, Polska)

WYDAWCA

Copyright: Aluna Publishing
Publisher/Wydawca:
Wydawnictwo Aluna
ul. Z.M. Przesmyckiego 29
05-510 Konstancin-Jeziorna 
tel. +48 604 776 311
a.luczynska@wydawnictwo-aluna.pl

Coordinator/Koordynator 
Agnieszka Rosa
tel. 600 600 938
amarosa@wp.pl

Graphic design / production:
Grzegorz Sztank
www.red-studio.eu

SPIS TREŚCI

OPIEKA POOPERACYJNA NAD DZIECKIEM Z PENTALOGIĄ CANTRELLA

POSTOPERATIVE CARE FOR A CHILD WITH PENTALOGY OF CANTRELL Iwona Klisowska1, Anna Dąbek2, Iwona Zborowska2 1 Zakład Promocji Zdrowia, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska 2 Zakład Gerontologii, Katedra Zdrowia Publicznego,...

EXPERIENCE OF THE USING NATURAL SORBENTS AS A PREVENTIVE FOOD

WYKORZYSTANIE NATURALNYCH SORBENTÓW JAKO ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ (PREVENTIVE FOOD) Tatyana A. Golovkova, Оlena V. Antonova State establishment “Dnipropetrovs’k Medical Academy of Health Ministry of Ukraine”,Department of General Hygiene, Dnipro, Ukraine ABSTRACT The...