Organizator: Oddział Śląski PTN, Śląska Izba Lekarska, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM

Miejsce: Sala audiowizualna – Dom Lekarza – Katowice, ul. Grażyńskiego 49 A

Program

Sesja I 8.00-09.40

1.
Zaburzenia funkcji poznawczych u chorych poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym i kardiologii inwazyjnej – dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska, Katedra i Klinika Neurologii UCK w Katowicach

2.
Padaczka a zaburzenia rytmu serca – dr n. med. Iwona Mańka-Gaca, Oddział Neurologii, Szpital Miejski w Zabrzu

3.
Znaczenie mikrobiomu jelitowego w chorobach układu krążenia – dr hab. n. med. Brygida Adamek, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego SUM, Bytom

4.
Oporność na leki przeciwpłytkowe. Czy istnieje oporność na antykoagulanty – dr hab. n. med. Maria Łukasik, Klinika Neurologii UMP, Poznań

5.
Dyskusja

9.40–10.00 Przerwa kawowa

Sesja 2 10.00–12.00

1.
Antykoagulacja czy okluzja uszka lewego przedsionka w prewencji udaru mózgu w migotaniu przedsionków? – szczególne przypadki – dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, Śląskie Centrum Chorób Serca, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, SUM w Katowicach

2.
Ostre stany kardiologiczne u chorych z udarem mózgu – dr hab. n. med. Marek Gierlotka, prof. UO; Klinika Kardiologii Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

3.
Wykład Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii – aktualne wytyczne leczenia udaru mózgu – dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, Katedra i Klinika Neurologii, Górnośląskie Centrum Medyczne, Wydział Nauk o Zdrowiu, SUM w Katowicach

4.
Tromboliza i trombektomia w praktyce klinicznej – analiza przypadków – dr hab. n. med. Maciej Świat, Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, WSS nr 3 w Rybniku

5.
Kluczowe działania w optymalizacji ścieżki leczenia pacjenta z ostrym udarem  – mgr Mateusz Stolarczyk, Angels Initiative Consultant Poland

6.
Dyskusja

12.00-12.20  Lunch (kanapki, przekąski)

Sesja 3  12.20-14.30

1.
Zaburzenia seksualne w chorobach układu krążenia – prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

2.
Leczenie zaburzeń erekcji u pacjentów z chorobami naczyniowymi serca i mózgu – prof. dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, Z-ca Dyrektora IPiN ds Naukowych, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

3.
Żywienie w chorobach neurodegeneracyjnych  – mgrJoanna Kopińska, NUTRICIA

4.
Cytykolina w leczeniu udaru mózgu dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal,Katedra i Klinika Neurologii, Górnośląskie Centrum Medyczne, Wydział Nauk o Zdrowiu, SUM w Katowicach

5.
Dyskusja

14.30 – przerwa kawowa

Kierownik Naukowy

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak – Przewodnicząca Oddziału Śląskiego PTN

Patronat Honorowy

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Prorektor ds. Nauki SUM w Katowicach

Komitet Organizacyjny

Zarząd Oddziału Śląskiego PTN:

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

dr hab. n. med. Ewa Krzystanek

dr n. med. Julietta Kozłowska-Staniczek

dr n. med. Janusz Kapustecki

dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska

dr hab. n. med. Maciej Świat

Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne. Udział w konferencji jest bezpłatny.