Nowe szczepionki trafiły do zakładów opieki zdrowotnej i aptek. Kolejny sezon grypowy przed nami. Wczesna jesień to odpowiedni czas na zabezpieczenie organizmu, które wzmocni odporność przed nadchodzącą falą zachorowań. Jak przypominają eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, coroczne szczepienia ograniczają transmisję wirusa. W tym roku po raz pierwszy seniorzy powyżej 65 roku życia mogą skorzystać z 50% refundacji kosztu szczepionki.

Z roku na rok liczba zakażeń wirusem grypy jest coraz większa. Według alarmujących danychNarodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, odwrześnia 2017 roku w naszym kraju odnotowano 47 zgonów z powodu grypy oraz zarejestrowano ponad 5 mln przypadków zakażeń. Dla porównania w 2013/2014 było ich około 2 mln, czyli o ponadpołowę mniej.

Z powodu niepokojącej tendencji wzrostowej, szczególnie ważne jest przygotowanie się dotegorocznego kulminacyjnego momentu sezonu grypowego, który w naszym kraju występuje od stycznia do marca. Najefektywniejszy czas, aby zabezpieczyć się i uniknąć choroby obejmuje okres odwrześnia do grudnia. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy przekonują, żeszczepienie jest najskuteczniejszą metodą walki z sezonową grypą. W nadchodzącym sezonie zgodniez zaleceniami WHO w składzie szczepionek przeciw grypie na półkuli Północnej znajdować się będą następujące szczepy wirusa grypy:

W szczepionkach trójwalentnych przeciw grypie:

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – wirus podobny

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) – wirus podobny B/Colorado/06/2017 – wirus podobny (B/Victoria/2/87 lineage)1

Dodatkowo w szczepionkach czterowalentnych:

B/Phuket/3073/2013 – wirus podobny (B/Yamagata/16/88 lineage)

„Bardzo ważna jest świadomość, że wirus grypy jest podstępny, mutuje i ewoluuje. Każdego roku wytwarzana jest nowa szczepionka, która ma za zadanie chronić organizm podczas najbliższegosezonu grypowego. Coroczne szczepienie wzmacnia odporność, znacząco redukuje ryzyko zachorowania, ale przede wszystkim zabezpiecza przed poważnymi zagrożeniami związanymiz powikłaniami grypy. W tym roku została wprowadzona refundacja szczepień przeciw grypie dlaosób powyżej 65 roku życia. Jest to bardzo dobra decyzja ze strony Ministerstwa, ponieważ najwięcej powikłań dotyka właśnie osoby w wieku podeszłym i to one płacą największą cenę za niezaszczepienie się przeciw grypie” – powiedział prof. dr hab. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Każdy może zarazić się wirusem grypy, jednak grupy ryzyka – dzieci, seniorzy i osoby cierpiące nachoroby przewlekłe, szczególnie narażone są na zachorowanie, jak również ciężkie powikłaniapogrypowe. Niezwykle ważna w tych przypadkach jest profilaktyka. Szacuje się, że skuteczność szczepień u zdrowych seniorów sięga ok. 79%. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, iż u osóbu których występują dwa lub więcej czynniki ryzyka występuje 202 razy większe ryzyko śmiertelnościz powodu infekcji grypowych (np. wiek i choroba przewlekła).

———————————–
Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. W 2018roku obchodzimy 5-lecie działalności Programu, którego celem jest poprawa wyszczepialności przeciw grypiew Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków o zagrożeniach związanychz grypą i jej powikłaniami. Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej w ramach Programujest Fundacja Nadzieja dla Zdrowia. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się zaprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa medyczne. Dzięki szerokim działaniom w nadchodzącym sezonie szczepień osoby po 65 roku życia po raz pierwszy będą mogły skorzystać z refundowanych szczepień przeciw grypie. Więcej informacji na stronie www.opzg.pl.