Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
oraz 

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

zapraszają do uczestnictwa w

I Międzynarodowa Konferencja

Naukowo – Praktyczna

„Zarządzanie Jakością  w  Ochronie  Zdrowia

 

Patronat honorowy:

 

  JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

 

JM Rektor Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

 

Współorganizator:

ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA    

 

Konferencja odbędzie się w terminie:

21.02.2018 (środa)

Miejsce:

Aula im. prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Witolda Zahorskiego
w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18.

 

Organizacja Konferencji – Kontakt:

Klub  POLSKIE  FORUM  ISO  9000

jest  członkiem  wspierającym

Polskiego Stowarzyszenie Jakości Zarządzania „POLISOLAB”

ul. Konstancińska 11 lok 203, Warszawa, Tel/fax 22 842 54 21

www.pfiso9000.pl  e-mail: pfiso@pfiso9000.pl

 

I Międzynarodowa Konferencja

Naukowo – Praktyczna

„Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia

 

Celem konferencji jest doskonalenie wiedzy i wymiana doświadczeń
w zakresie szeroko rozumianej jakości w ochronie zdrowia.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

8:30              Rejestracja

 

9:15              Rozpoczęcie konferencji

 • Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, Dr hab. inż. Marek Roszak, Prof. PŚ, „Wielokryterialność oceny jakości w ochronie zdrowia w aspekcie jakości życia”, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Mechaniczny-Technologiczny, Politechnika Śląska.

 

9:45              Sesja 1       „Systemy zapewnienia jakości w podmiotach leczniczych”

 

 • dr hab. Krystyna Lisiecka, „System pomiaru wyników organizacyjnych
  w podmiotach leczniczych”
  , Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Mgr Katarzyna Ramlo, „System Zarządzania Jakością jako skuteczne narzędzie wspierające rozwój jednostek medycznych. Case study – Lecznice CITOMED
  z o.o.”
  , Lecznice Citomed Sp. Z o.o., Toruń.
 • Dr inż. Krystyna Stephens, dr Włodzimierz Maniszewski, Problemy związane
  z potwierdzeniem jakości w procesie certyfikacji jednostek ochrony zdrowia.”
  ,
  AFNOR United Kingdom LTD, Polsko-Brytyjski Instytut Certyfikacji.
 • Mgr Dariusz Chmielewski, MBA, „Zintegrowany system zarządzania
  (ISO 9001 i ISO/IEC 27001) oraz akredytacja w ochronie zdrowia – wymagania
  i korzyści.”
  , IMQ Polska Sp. z.o.o.

 

11:30            przerwa kawowa

 

11:45            Sesja 2      „Procedury medyczne a jakość procesu leczenia”      

 

 • Dr hab. n. med. Brygida Adamek, Monitorowanie zakażeń wewnątrzszpitalnych jako element oceny jakości udzielania świadczeń zdrowotnych.”, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu,
  SUM w Katowicach.
 • Mgr Grzegorz Kostelecki, Jakość żywności i żywienia w szpitalach.”,
  Katedra Dietetyki Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Dział Żywienia, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego, SUM w Katowicach.
 • Mgr Edyta Grabowska-Woźniak, ”Leczenie żywieniowe w perspektywie płatnika”,
  Nutricia Polska Sp. z o.o.
 • dr hab. n. med. Bogdan Mazur, Jakość badań laboratoryjnych.”,
  Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, SUM w Katowicach.

 

13:15           lunch

 

14:00            Sesja 3       „Aspekty techniczne w zapewnieniu jakości procesu leczenia”

 

 • dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, dr hab. inż. Witold Walke, dr inż. Marcin Basiaga, Prof. dr hab. inż. Marek Gzik, „Jakość instrumentarium chirurgicznego a skuteczność leczenia inwazyjnego pacjentów., Wydziała Inżynierii Biomedycznej,
  Politechnika Śląska.
 • Dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, Dlaczego roboty medyczne są niezbędne
  dla podniesienia jakości usług i ochrony zdrowia? Doświadczenia własne – komu potrzebny jest polski robot Robin Heart.”
  , SUM w Katowicach, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.
 • Mgr inż. Krzysztof Cygoń, lic. Fizjoterapii, Poziom jakości rehabilitacji medycznej wypadkową posiadanego sprzętu i możliwości obiektywizacji procesu leczenia.”,
  PHU Technomex Sp. z o.o., Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki
  i Nauki o Materiałach.
 • Dr hab. inż. Grzegorz Chladek, Prof. PŚ, dr hab. inż. Jarosław Żmudzki, Prof. PŚ,
  dr hab. n. med. Jacek Kasperski, „Badania inżynierskie wspomagające jakość rehabilitacji pacjentów z bezzębiem.”, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego,
  SUM w Katowicach.

 

15:30            przerwa kawowa

 

 

15:45            Sesja 4      „Jakość życia a jakość w systemie opieki zdrowotnej”

 

 • Dr inż. Joanna Rosak-Szyrocka, „Akredytacja szpitali w aspekcie jakości usług medycznych., Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska.
 • Dr hab. n. med. Robert Pudlo, „Poczucie koherencji jako sposób myślenia o utrzymaniu zdrowia”, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, SUM w Katowicach.
 • Dr hab. n. med. Janusz Kasperczyk, „Efektywny sen a jakość życia.”, Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, SUM w Katowicach.

17:15             Zakończenie konferencji – podsumowanie

 

 

KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY KONFERENCJI:

 

Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – przewodnicząca

Dr hab. n. med. Elżbieta Grochowska-Niedworok, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. n. med. Brygida Adamek, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Marek Roszak, Prof. PŚ, Politechnika Śląska

Dr inż. Joanna Rosak-Szyrocka, Politechnika Częstochowska

Dr hab. inż. Tomasz Tański, Prof. PŚ, Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, Prof. PŚ, Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Robert Ulewicz, Prof. PCz, Politechnika Częstochowska

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

 

Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. inż. Marek Roszak, Prof. PŚ, Politechnika Śląska

Mgr Izabela Majewska, Klub Polskie Forum ISO 9000
TABELA OPŁAT

 

 

Koszt uczestnictwa

80 zł

(w tym 23 % VAT)

Uwaga:

Faktury za udział w konferencji wystawiane będą przez Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, które zapewnia obsługę finansową Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 i organizacji konferencji.

 

Koszty uczestnictwa obejmują:

 • udział w konferencji,
 • przerwy kawowe oraz lunch,
 • certyfikat uczestnictwa.

 

Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne w ramach doskonalenia zawodowego przyznane zgodnie z ewidencją Śląskiej Izby Lekarskiej.

 

Terminarz:

 • 16.02.2018 – termin nadsyłania kart zgłoszeń uczestników konferencji,

(zapraszamy do odwiedzenia strony www.pfiso9000.pl i zakładki konferencja,
w której znajdziecie Państwo kartę zgłoszenia),

 • 19.02.2018 – ostateczny termin uregulowania płatności za uczestnictwo.

 

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Ul. Konstancińska 11 lok 203

02 – 942 Warszawa

Tel./fax 22 842 54 21

www.pfiso9000.pl, pfiso@pfiso9000.pl

 

Informacja dla organizacji:

 

Istnieje możliwość zaprezentowania – równolegle do obrad konferencji
– oferty działalności przedsiębiorstw, instytucji, organizacji działających na rzecz poprawy jakości w ochronie zdrowia.

 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące konferencji można uzyskać
w Sekretariacie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
– informacji udziela Pani Izabela Majewska.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji i współpracy !