Serdecznie witamy, Mamy nadzieję, że Public Health Forum stanie się faktycznym forum wypowiedzi i wymiany doświadczeń dla każdego z członków Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, towarzystw z innych krajów oraz głosem ekspertów z zakresu zdrowia publicznego nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Z tego powodu zaprosiliśmy do Rady czasopisma ekspertów z wielu krajów, a każdy artykuł będzie publikowany w języku oryginalnym (polski, rosyjski, ukraiński itd.) oraz jego tłumaczeniu na język angielski. Ponieważ PTZP podjęło współpracę z innymi towarzystwami spoza Polski oraz z ASPHER i EUPHA, pismo będzie docierało również do nich i innych partnerów Towarzystwa
W czasopiśmie poruszane będą wszystkie aspekty szeroko pojętego zdrowia publicznego, w pracach naukowo-badawczych, artykułach poglądowych, studiach przypadku, doniesieniach i wywiadach, a także polemikach i artykułach o tematyce społeczno-zdrowotnej.Struktura czasopisma zawiera główne działy: – organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, – epidemiologii, chorób cywilizacyjnych, – jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia – promocji i profilaktyki. Ponieważ pismo ukazuje się jako kontynuacja dawnego tytuł „Alergologia Info”, utrzymany zostaje także dział alergologia. Dodatkowo dołączamy rubrykę: przegląd piśmiennictwa światowego, zawierającą streszczenia wybranych artykułów publikowanych w pismach zdrowia publicznego na świecie.
W imieniu Redakcji i Wydawnictwa Redaktor Naczelny „Public Health Forum” Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego Prof. Andrzej M. Fal

Ostatnie numery

Najnowsze artykuły

OLEJE ROŚLINNE W ŻYWIENIU CZŁOWIEKA

Vegetable oils in human nutrition Patrycja Ewelina Kempska1, Anna Felińczak2 1 studentka, Zdrowie Publiczne, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska 2 Zakład Organizacji i Zarządzania Katedry...

Read More
Loading