Serdecznie witamy,

Mamy nadzieję, że Public Health Forum stanie się faktycznym forum wypowiedzi i wymiany doświadczeń dla każdego z członków Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, towarzystw z innych krajów oraz głosem ekspertów z zakresu zdrowia publicznego nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Z tego powodu zaprosiliśmy do Rady czasopisma ekspertów z wielu krajów, a każdy artykuł będzie publikowany w języku oryginalnym (polski, rosyjski, ukraiński itd.) oraz jego tłumaczeniu na język angielski. Ponieważ PTZP podjęło współpracę z innymi towarzystwami spoza Polski oraz z ASPHER i EUPHA, pismo będzie docierało również do nich i innych partnerów Towarzystwa

W czasopiśmie poruszane będą wszystkie aspekty szeroko pojętego zdrowia publicznego, w pracach naukowo-badawczych, artykułach poglądowych, studiach przypadku, doniesieniach i wywiadach, a także polemikach i artykułach o tematyce społeczno-zdrowotnej.Struktura czasopisma zawiera główne działy:

– organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia,
– epidemiologii, chorób cywilizacyjnych,
– jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia
– promocji i profilaktyki.

Ponieważ pismo ukazuje się jako kontynuacja dawnego tytuł „Alergologia Info”, utrzymany zostaje także dział alergologia. Dodatkowo dołączamy rubrykę: przegląd piśmiennictwa światowego, zawierającą streszczenia wybranych artykułów publikowanych w pismach zdrowia publicznego na świecie.

W imieniu Redakcji i Wydawnictwa
Redaktor Naczelny „Public Health Forum”
Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego
Prof. Andrzej M. Fal

Ostatnie numery

Polecamy

Aktualności

Latest

Aktualności

Latest

Aktualności

Latest

Aktualności

Latest

Apsik! Nowy sposób na alergię!

Alergie stanowią bardzo ważny, ale często bagatelizowany problem zdrowotny. Alergiczny nieżyt nosa jest bardzo częstym schorzeniem w polskiej populacji. Na podstawie wyników największego badania epidemiologicznego chorób...

Najnowsze artykuły

Loading