Serdecznie witamy,

Mamy nadzieję, że Public Health Forum stanie się faktycznym forum wypowiedzi i wymiany doświadczeń dla każdego z członków Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, towarzystw z innych krajów oraz głosem ekspertów z zakresu zdrowia publicznego nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Z tego powodu zaprosiliśmy do Rady czasopisma ekspertów z wielu krajów, a każdy artykuł będzie publikowany w języku oryginalnym (polski, rosyjski, ukraiński itd.) oraz jego tłumaczeniu na język angielski. Ponieważ PTZP podjęło współpracę z innymi towarzystwami spoza Polski oraz z ASPHER i EUPHA, pismo będzie docierało również do nich i innych partnerów Towarzystwa

W czasopiśmie poruszane będą wszystkie aspekty szeroko pojętego zdrowia publicznego, w pracach naukowo-badawczych, artykułach poglądowych, studiach przypadku, doniesieniach i wywiadach, a także polemikach i artykułach o tematyce społeczno-zdrowotnej.Struktura czasopisma zawiera główne działy:

– organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia,
– epidemiologii, chorób cywilizacyjnych,
– jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia
– promocji i profilaktyki.

Ponieważ pismo ukazuje się jako kontynuacja dawnego tytuł „Alergologia Info”, utrzymany zostaje także dział alergologia. Dodatkowo dołączamy rubrykę: przegląd piśmiennictwa światowego, zawierającą streszczenia wybranych artykułów publikowanych w pismach zdrowia publicznego na świecie.

W imieniu Redakcji i Wydawnictwa
Redaktor Naczelny „Public Health Forum”
Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego
Prof. Andrzej M. Fal

Ostatnie numery

Polecamy

Aktualności

Latest

Aktualności

Latest

Aktualności

Latest

Aktualności

Latest

Najnowsze artykuły

Loading